Calendar și procedură pentru parteneri

Romania Publică invită în prima etapă pe cei interesați să propună subiecte de dezbatere, cu următoarea schemă de descriere:

  1. În ce constă importanța și urgența abordării subiectului, în viziunea partenerilor?
  2. Care este stadiul actual al dezbaterii pe subiectul propus: nu există încă dezbatere publică, este în stadiu incipient, există un proces legislativ demarat, care este calitatea demersului de consultare, alt stadiu?
  3. Partenerii intenționează adresarea de interpelări autorităților sau partidelor politice/candidaților?
  4. Partenerii pot pune la dispoziție documente de referință și/sau acces la experți independenți?

Se recomandă ca tema să fie formulată astfel încât să permită răspunsul prin selectarea uneia dintre variantele „complet dezacord/parțial dezacord/parțial de acord/complet de acord/nu știu”. Așteptăm propunerile pe toată durata proiectului pe adresa de contact romaniapublica@gmail.com. Termenul pentru primul set de subiecte este 25 martie 2016. Facem precizarea ca echipa de proiect își rezervă dreptul de a selecta subiectele de dezbatere, anunțând transparent deciziile și motivația acestora.

Subiectele de dezbatere vor face obiectul unui chestionar online în comunitățile studențești (6 aprilie – 10 aprilie 2016), cu rol de informare asupra temelor și de evaluare a stadiului dezbaterii publice.

Dezbaterile publice vor fi organizate lunar în sediul Facultății de Științe Politice al Universității București din strada Spiru Haret nr 8. (aprilie – prima dezbatere, mai – a doua dezbatere).