de Roberta Manuela Ogaru

(textul a fost publicat pe blogul Fundatiei Horia Rusu si a fost preluat cu acordul autoarei, cu nota ca datele din final sunt referitoare la dezbaterea purtata in 2010, anul publicarii)

 

Teorii ale suveranităţii

Pentru a fi înţeleasă natura mandatului parlamentarului, este necesară aşezarea sa în contextul teoriilor filosofice care i-au stat la bază; este vorba despre teoriile suveranităţii. Există două teorii fundamentale privitoare la democraţia de astăzi, aflate în opoziţie: suveranitatea populară şi suveranitatea naţională. O teorie din care mandatul reprezentativ îşi trage provenienţa este doctrina suveranităţii populare a lui Jean Jacques Rousseau, dezvoltată în Contractul Social[1] Primul corolar al acestei doctrine este sufragiul universal, conform căruia fiecare are dreptul de a alege, al doilea este democraţia directă şi al treilea corolar este puterea celor din adunări, toate aflându-se în interdependenţă. Sub auspiciul acestei viziuni, mandatul devine imperativ, parlamentarii fiind văzuţi ca reprezentanţi ai unui grup specific de cetăţeni, a unei circumscripţii.[2] Argumentele suveranităţii populare au fost însuşite de vocile socialiste din Europa Centrală şi de Est, pentru a justifica adoptarea mandatului imperativ.[3]

A doua teorie, cronologic precedentă celei dintâi, este doctrina asupra suveranităţii a lui Montesquieu, care atribuie suveranitatea poporului înglobat într-un singur trup, sub denumirea de naţiune, începând cu secolul al XIX-lea. După Montesquieu, suveranitatea aparţine corpului politic al naţiunii ca întreg, iar una din caracteristicile sale este indivizibilitatea. Reprezentantul este mandatar al întregii naţiuni şi nu răspunde cu titlu individual în faţa celor ce l-au ales.[4]

Parlamentarul – reprezentantul naţiunii sau al circumscripţiei

Fiind un subiect ce s-a bucurat de foarte multă atenţie, există o sumedenie de descrieri asupra reprezentanţilor. În general, orice încercare de descriere a reprezentanţilor este ataşabilă unei teorii de model de reprezentare. Cheia înţelegerii modelului de reprezentant trebuie înţeleasă în relaţie cu  cetăţenii, cu circumscripţia, cu statul şi cu naţiunea.

Există o sumedenie de autori interesaţi de studierea acestui concept. Dintre aceştia, Hanna Pitkin are meritul de a fi mutat centrul conceptului de reprezentare dinspre relaţia interpersonală şi de comunicare între reprezentant şi circumscripţie, spre o relaţie mult mai complexă, răspândită de-a lungul întregii suite de structuri instituţionale. Pitkin defineşte reprezentarea politică ca un „aranjament instituţionalizat, public” în care „reprezentarea nu apare dintr-o singură acţiune a oricărui participant, ci din totalitatea structurii şi funcţionării sistemului”.[5] Pitkin distinge două concepte privind reprezentarea, reprezentarea ca standing for şi reprezentarea ca acting for. Reprezentarea standing for este doar formală şi presupune doar prezenţa reprezentantului în parlament, în vreme ce repezentarea acting for se referă la măsura în care reprezentantul răspunde şi acţionează conform intereselor şi preferinţelor celor care l-au ales. Reprezentarea văzuă ca acting for (a acţiona pentru) a dat naştere unor dezbateri privitoare la modul ideal de a reprezenta. Astfel, au apărut modele trustee şi delegat. Modul trustee a fost propus de Edmund Burke şi consfinţit prin intermediul unui discurs „Speech to the Electors of Bristol at the Conclusion of the Poll”, în care se adresează celor care l-au ales. Modul propus de Burke estompează funcţia de reprezentare a preferinţelor cetăţenilor ţării, în detrimentul unei funcţii de deliberare în interesul cetăţenilor, din poziţia de membru al Parlamentului, deoarece, spune el, „Parlamentul nu este o adunare de ambasadori.” Al doilea mod, cel de delegat, face ca parlamentarul să se constituie în depozitarul şi exponentul unor preferinţe, interese sau necesităţi, fie ale tuturor cetăţenilor ţării, după modelul propus de James Madison, unul dintre părinţii Constituţiei americane,[6] fie, cu precădere, ale circumscripţiei care l-a ales, aşa cum susţine Anthony Downs.[7] Conform acestui model, reprezentanţii iau vocea celor care nu sunt prezenţi. Ulterior a apărut un al treilea mod, al politicianului, care este o mixtură între primele două modele, trustee şi delegat, fiind asociată cu carierele de politicieni, în care reprezentanţii se comportă aproape oricum îi ajută să fie realeşi.[8]

Dilema mandatului reprezentativ versus mandatul imperativ poate fi înţeleasă în cheia alegerii unui tip de suveranitate şi a unui model de reprezentare politică. Suveranitatea naţională şi modul de tip trustee face imposibilă ataşarea instrumentelor asociate mandatului imperativ, în timp ce suveranitatea populară şi modul de tip delegat încurajează instrumente de control, care să ţină parlamentarii conectaţi la interesele şi preferinţele cetăţenilor şi ai circumscripţiei în particular.

Teoriile mandatului reprezentativ şi mandatului imperativ

 

Democraţia de astăzi este o democraţie reprezentativă, denumită indirectă. Democraţia repezentativă presupune divizarea cetăţenilor în circumscripţii pe criteriul geografic, circumscripţii care vor trimite unul sau mai mulţi reprezentanţi în adunarea legislativă.[9] Relaţia dintre democraţie şi reprezentarea politică ajunge până într-acolo încât autori recenţi, ca David Plotke, au aşezat semnul aproape egal între acestea.[10]

Ce este un mandat? Mandatul este o împuternicire de autoritate către cineva pentru a face ceva specific în numele acelei persoane.[11] Mandatul poate fi văzut ca un contract sau un cvasi contract între reprezentant şi electorat, în care el este este nevoit să-şi onorează promisiunile.[12] Abordarea contractualistă este ataşabilă modelului delegat şi se găseşte doar în ştiinţa politică, în vreme ce dreptul constituţional exclude conceperea relaţiei dintre parlamentari şi cetăţeni ca una contractuală.[13] În logica contractuală, mandatul poate fi revocat, iar în logica mandatului în numele întregii naţiuni, orice încercare de a face imperativ mandatul este nulă.

Mandatul este reprezentativ în concordanţă cu conceputul de suveranitate naţională. Reprezentanţii aleşi se bucură de independenţă totală faţă de electorat. Reprezentanţii nu sunt obligaţi să sprijine deciziile propriului partid, dacă afectează interesul său. În situaţia în care este dat afară din partid, nu îşi pierde mandatul. În acest sens, Jean Manin îl critică pe Joseph Schumpeter, pentru faptul că face din teoria democraţiei o teorie elitistă, anulând, în acest fel, însăşi esenţa democraţiei, aceea de a fi şi indirectă. Schumpeter spune că, în democraţie, cetăţenii nu guvernează indirect, ci îi aleg pe indivizii care să pună în practică voinţa lor.[14] Astfel, dacă raţionamentul mandatului reprezentativ este dus până înr-acolo încât nu se ţine cont deloc de interesele şi preferinţele cetăţenilor, fără a se lua în calcul că pot fi diferite de cele ale reprezentantului, se anulează înseşi democraţia.

Instrumentele mandatului imperativ

 

În ce măsură un parlamentar este independent faţă de cei care l-au ales şi cum pot aceştia să-l sancţioneze? Mandatul reprezentativ are numai un singur instrument de sancţiune: alegerile, care, susţin autori ca John Gastil, nu sunt suficiente pentru a-i trage la răspundere pe aceia care ţi-au înşelat aşteptările şi promisiunile de-a lungul unui mandat întreg. [15]

Instrumentele exercitării mandatului sunt foarte variate, de la procedura de tip recall, la pierderea directă a mandatului în cazul migrării la alte partide politice. Pierderea automată a statului de parlamentar, dacă acesta decide migrarea spre alt partid politic, este o măsură extremă a mandatului imperativ, care se îndepărtează de principiile unui regim democratic, ducându-l în sfera autoritarismului.

Eliminarea parlamentarului din funcţie, înainte de expirarea mandatului la cererea celor care l-au ales sau a partidului, este unul dintre instrumentele mandatului imperativ. Logica instrument denumit recall pleacă de la responsabilitatea asumată a parlamentarului în faţa electoratului şi în faţa propriului partid. Revocarea le permite votanţilor să înlăture sau să concedieze o persoană publică din funcţia sa, prin intermediul unei petiţii semnată de un anumit număr de cetăţeni, cerând un vot pentru continuarea oficialului în funcţie. Procedura de revocare cere, de obicei, aproximativ 25% de semnături din numărul celor care au votat la ultimele alegeri, după care se organizează alegeri speciale pentru ocuparea postului rămas vacant. Revocarea diferă de procedura de punere sub acuzare prin faptul că nu legislativul, ci cetăţenii, iniţiază alegerile şi determină rezultatul final, prin vot. Este un proces pur politic, nici măcar semijuridic.[16]

Trebuie spus că procedura de tip recall nu este asociată întodeauna, în primul rând, mandatului imperativ, ci este abordată ca un instrument al democraţiei (semi)directe, alături de referendum şi de iniţiativa legislativă. În acest sens, el intră în logica suveranităţii populare a lui Rousseau, care a aşezat bazele teoretice ale conceputului de mandat imperativ.

Recall-ul constituie un instrument al democraţiei semidirecte, grefat pe democraţia reprezentativă şi, într-un sens mai larg, o expresie a democraţiei participative. A doua jumătate a secolului al XX-lea adăposteşte un interes crescut pentru democraţia participativă şi democraţia semidirectă, datorită încercărilor democraţiilor consolidate de a găsi noi mijloace de a implica cetăţeanul în procesul de elaborare a politicilor publice şi din necesitatea de a anima şi revitaliza relaţia dintre guvernanţi şi guvernaţi, ca urmare a deficitului democratic înregistrat în ultima vreme.[17] Totuşi, dacă referendumul şi iniţiativa legislativă reprezintă forme de participare politică constructivă, ce ţine de democraţia deliberativă, procedura de tip recall este o formă de sanţionare a reprezentanţilor.

Procedura recall are rolul de a da mai multă răspundere acţiunilor aleşilor. În cazul acestei proceduri există riscul abuzurilor, din partea partidelor politice, de unde impunerea unor restricţii, cum este procentul semnatarilor petiţiei de cel puţin 25% dintre alegători. În SUA există o tendinţă de facilitare a procedurii, prin reducerea numărului de semnături.[18]

Democraţii care interzic mandatul imperativ

 

Până în anii ’90, mandatul imperativ a fost o regulă în ţările socialiste, dar după căderea comunismului a supravieţuit doar în Belarus. Acum este o excepţie în cele mai multe ţări. Există în multe dintre ţările aflate în curs de dezvoltare, ca de pildă Indonezia, Cuba, Fiji, Namibia, Seychelles. De asemenea, se găseşte şi în Bundesrat, camera superioară a Germaniei, a căror membri sunt aleşi de către landuri, faţă de care aceştia trebuie să rămână loiali. Marc van der Hulst consideră că mandatul reprezentativ nu este suficient per se pentru funcţionarea democratică a parlamentului. În mod greşit spune acesta, s-a asociat mandatul imperativ strict cu autoritarismul şi mandatul reprezentativ cu democraţia. Ba chiar mai mult, el consideră că generalizarea mandatului reprezentativ are mai degrabă o explicaţie practică, decât ideologică, aceea că mandatul imperativ polarizează, în vreme ce acela reprezentativ încurajează consensul.[19]

În cele mai multe ţări, mandatul imperativ este interzis. Mandatul imperativ a fost interzis în Franţa, în Constituţia Republicii a V-a, care stipulează că „mandatul imperativ este nul”. Constituţie după care de altfel România s-a şi inspirat. Alături de Franţa şi România, ţări ca Andora (articolul 53), Armenia (articolul 66), Croaţia (articolul 74), Franţa (articolul 27), Germania (articolul 38), Italia (articolul 67), Lituania (articolul 59), România (articolul 69), Spania (articolul 67), Bulgaria, Danemarca, Polonia, Coreea de Nord, Sengal, Spania şi chiar Parlamentul European, au interzis mandatul immperativ. Constituţia Germaniei stipulează că membrii Bundestagului „să nu fie constrânşi de orice ordin sau instrucţiune şi trebuie să se comporte conform propriei conştiinţe.”[20] În Macedonia există aceeaşi precizare legată de conştiinţă. Unele constituţii chiar precizează că parlamentarii nu-şi reprezintă circumscripţia sau districtul, ci naţiunea ca întreg; sunt ţări ca Belgia, Franţa, Turcia. Totuşi, mandatul de parlamentar este subiectul unor excepţii, precum cea din Regatul Unit, unde parlamentarii reprezintă circumscripia în care au fost aleşi, fără a fi însă constrânşi în vreun fel. În Europa, mandatul imperativ nu şi-a mai găsit locul, cu excepţia Ucrainei, care a introdus în 2004 un amendament la Constituţie prin care transformă mandatul reprezentativ într-un mandat imperativ. Astfel, dacă un parlamentar îşi părăseşte partidul sub umbrela căruia a căştigat alegerile, îşi pierde mandatul. Sancţiunea constituţională a apărut ca o necesitate în faţa unui fenomen de migraţie politică accentuat.

State care aplică mandatul imperativ

 

Instrumentul se găseşte încă în ţări ca Indonzia, Cape Verte, Cuba, Fiji. Însă există ţări ca Etiopia, Gabon, Lao, Filipine şi Zambia, care deşi au ales cu specificaţie constituţională mandatul reprezentativ, au introdus şi procedura recalll.

Cu precădere, mandatul imperativ se găseşte în democraţiile în care organizarea administrativ-teritorială este una de tip federal. În situaţiile de acest gen, logica este ca parlamentarii aleşi să reprezinte regiunile, să o facă în conformitate cu interesele acestora. Însă acest raţionament ce ţine de reprezentarea regiunilor nu este departe de raţionamentul în care un parlamentar reprezintă o circumscripţie. Recent, în Marea Britanie, au avut loc discuţii privitoare la introducerea acestui instrument, pe fondul dezbaterilor ce vizau reforma instituţională a parlamentului.

Poziţia Consiliului Europei

 

În privinţa Ucrainei, Consiliul Europei a formulat, în 2007, rezoluţia numărul 1549, intitulată “Funcţionarea instituţiilor democratice în Ucraina”, privind introducerea mandatului imperativ în Ucraina”. Rezoluţia condamnă prevederea constituţională din Ucraina, care duce la pierderea mandatului de parlamentar, în situaţia migrării spre un alt partid politic, decât cel sub umbrela căruia a fost ales.

Migraţia politică în România: între mandatul reprezentativ şi mandatul imperativ

 

Dezbaterea în România despre introducerea unor instrumente ce ţin de mandatul imperativ are loc în contextul aceluiaşi fenomen ca în Ucraina, migraţia politică. Sistemul   multipartidist, de multe ori fără partid dominant, a favorizat acest fenomen din necesitatea formării majorităţii parlamentare.

Constituţia României interzice mandatul imperativ în articolul 69, care prevede că „(1) În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. (2) Orice mandat imperativ este nul.” În România s-a optat încă din 1990 pentru conceperea suveranităţii ca fiind a naţiunii şi pentru un mod de reprezentare de tip trustee; dovezile sunt primul articol al Constituţiei, care prevede că România este un stat naţional, şi scrutinul de reprezentare proporţională. Însă adoptarea, în 2008, a scrutinului majoritar în circumscripţii uninominale, îmbinat cu elemente de reprezentare proporţională, apropie modul de reprezentare a parlamentarului român de un mod de reprezentare de tip delegat, care presupune şi un control mai mare al cetăţenilor faţă de activitatea propriilor reprezentanţi.

O abordare nouă a fenomenului de migraţie parlamentară tratează migraţia ca o formă de corupţie. Dacă migraţia politică este văzută ca un fenomen de corupţie, atunci România este parte la tratate internaţionale de combatere a corupţiei. Şi, într-adevăr, migraţia parlamentară de proporţiile care au loc în România este o formă de corupere a mandatului reprezentantului primit din partea alegătorilor. Totuşi, abordarea migraţiei politice ca şi formă de corupţie nu poate fi ancorată în argumentele teoretice ce ţin de democraţie; şi nici părinţii guvernării reprezentative nu au luat în calcul ce valenţe capătă reprezentarea în condiţiile migraţiei politice. Migraţia politică nu a constituit o problemă, deoarece la vremea când s-au elaborat aceste teorii erau deja coagulate doar nişte forme premergătoare partidelor politice. Chiar dacă suntem parte a tratatelor internaţionale ce vizează combaterea corupţiei, prevederile acestora nu sunt aplicabile fenomenului de migraţie parlamentară, fiind necesare găsirea altor instrumente legislative.

În România, soluţiile privind stoparea fenomentului de migraţie parlamentară pot fi aplicate pe termen scurt şi pe termen mediu şi lung.

Soluţii pe termen scurt:

  • O prevedere legislativă care să interzică orice cheltuială suplimentară din banii publici, în cazul migraţiei politice. Cu alte cuvinte, nu poate fi înfiinţat ulterior alegerilor un grup parlamentar. Astfel, parlamentarului care părăseşte partidul să i se refuze orice drepturi materiale, descurajând în acest mod practica migrării;
  • Pentru a stopa fenomenul migraţiei politice se poate încheia un protocol între partide, prin care se angajează să nu primească nici un parlamentar din celelalte partide.

 

Soluţii pe termen mediu şi lung:

  • Introducerea în Constituţie a unei excepţii de la mandatul imperativ, prin care parlamentarul care-şi părăseşte partidul, să-şi piardă mandatul, iar, în termen de 30 de zile, să aibă loc alegeri. Ar trebui să se organizeze un referendum să se stabilească în ce măsură sunt cetăţenii de acord cu migraţia, care presupune un furt din banul public;
  • Aplicarea instrumentului de tip recall, ca soluţie împotriva migraţiei politice. Astfel, când un parlamentar migrază la un alt partid, un număr de alegători îşi pot arata dorinţa de a repune în discuţie mandatul acetuia, organizarea unor alegeri în colegiul respectiv.

Este îndoielnic că  se va adopta curând o prevedere legislative care să interzică orice cheltuială suplimentară din banii publici, având în vedere că intenţiile legislative ale PD-L sunt împotrivă, în sensul legalizării migraţiei politice. Marţi, 5 octombrie (2010, nota editorului) a fost votată Hotărârea de modificare şi completare a articolului 12 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, prin care „deputaţii care au devenit independenţi în timpul unei legislaturi pot constitui un singur grup parlamentar”. La Senat, independenţii nu au putut să-şi formeze un grup parlamentar propriu, întrucât nu au îndeplinit condiţia din Regulamentul Senatului, de a avea cel puţin 7 senatori, care au fost aleşi pe listele aceluiaşi partid.

Pactul între partidele politice este un instrument aplicabil, dar efectele nu pot fi neapărat cele dorite şi imediate, din lipsa încredererii că partidele îl vor respecta. Unul dintre motivule migraţiei ţine şi de faptul că procesul de construcţie identitară a partidele politice româneşti încă nu s-a finalizat. Pe termen lung, implicând modificări constituţionale, introducerea instrumentului de tip recall poate fi extrem de periculos într-o democraţie tânără ca România; riscă să fie utilizat ca instrument de vendetă şi manipulare politică. Acest instrument există în România aplicabil la nivel local; cetăţenii pot revoca din funcţie primarul, conform articolului 73 din legea Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, care stipulează că “primarii pot fi revocaţi din funcţie în urma unui referendum, în condiţiile şi în cazurile stabilite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.”

Soluţia pentru România care să împace principiile democraţiei şi să nu dea posibilitatea partidelor politice să o utilizeze în mod abuziv este un recall aplicat strict în situaţia migraţiei parlamentare. Acest instrument reprezintă o formă mai puţin periculoasă pentru democraţia românească, situându-se în limitele teoriei democraţiei, fiind capabil să răspundă nevoilor de stopare a migraţiei politice şi să contribuie benefic la procesul de construcţie a partidelor politice, care încă nu s-a finalizat în România.

Dezbaterea privind natura mandatului parlamentarului, între mandatul reprezentativ şi mandatul imperativ, trebuie nuanţată pe fondul teoriilor pe care s-a construit democraţia. Conform acestora, anumite instrumente asociate mandatului imperativ reprezintă, de fapt, instrumente ale reprezentării, instrumente de control, care nu fac decât să asigure o mai bună reprezentare politică, deci ca democraţia să funcţioneze mai bine. Însăşi teoria mandatului imperativ trebuie repusă în discuţie, fiind necesară o contextualizare a instrumentelor. Astfel, migraţia parlamentară de proporţii, dacă nu-şi găseşte rezolvarea, riscă să pună în pericol, pe termen lung, construcţia identitară a partidelor politice şi însăşi reprezentarea, care suferă o escamotare. Iar dacă reprezentarea este falsificată, însăşi democraţia este.

Drd. Roberta-Manuela OGARU

Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti


[1] Jean Jacques ROUSSEAU, Contractul social, traducere de H.H. Stahl, Antet XX Press, Prahova, 2005.

[2] J. Velu, Droit public, volume 1, Le statui de guvernamants, Brussels, Bruylant, 1986, pp. 71, 72.

[3] Marc van der HULST, The parliamentary mandate: a global comparative study, Inter-Parliamentary Union, 2000, p. 7.

[4] Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de MONTESQUIEU, De l’esprit des lois (1979): II..i p. 131.

[5] Hanna Fenichel PITKIN, The Concept of Representation., University of California, Berkeley, 1967, pp. 221-222.

[6] James MADISON, Alexander HAMILTON, John JAY, The Federalist Papers, Ed. Isaac KRAMNICK, Penguin, Harmondsworth, 1987, pp. 45-46.

[7] Anthony DOWNS, An economic theory of democracy, Harper, New York, 1957.

[8] Nancy Lou SCHWARTZ, The blue guitar: political representation and community, The University of Chicago Press, p. 25.

[9] Andrew REHFELD, The Concept of Constituency. Political Representation, Democratic Legitimacy, and Institutional Design, Cambridge University Press, New York, 2005, p.67

[10] David PLOTKE, “Representation is Democracy”, Constellations, Volumul 4, pp. 19–34, aprilie 1997.

[11] David ROBERTSON,The Routledge Dictionary of Politics, a treia ediţie, Londra şi New York, Routledge, 2004, pp. 430.

[12] Roger SCRUTON, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, Third Edition, 2007, p. 416.

[13] Mihai CONSTANTINESCU, Ioan MURARU, Drept parlamentar, Gramar, Bucureşti, 1994, pp.57-62.

[14] Joseph SCHUMPETER, Capitalism, Socialism, and Democracy, a 3-a ediţie, Harper Torchbooks, New York, 1962, p. 250.

[15] John GASIL, By Popular Demand. Revitalizing Representative Democracy through Deliberative Elections, University of California Press, 2000, pp. 32-40.

[16] Thomas E. CRONIN, Direct democracy: the politics of initiative, referendum and recall, Harvard University Press, 1989, p. 2.

[17] Robert E. GOODIN, Hans-Dieter KLINGEMANN (coord.), Manual de Ştiinţă Politică, Traducere de Irina Ana Kantor, Ramona Careja, Ileana-Cristina Stănuş, Olivia Toderean, Cosmin-Gabriel Marian, Mirela Nemeş, Andreea-Ioana Cozianu, Polirom, Iaşi, 2005, p. 305.

[18] David ROBERTSON,The Routledge Dictionary of Politics, a treia ediţie, Londra şi New York, Routledge, 2004, pp. 420-421.

[19] M. HULST, op.cit., p. 9-11.

[20] Ibidem, p. 10.